Oppdag gullet i din historie

Sosiale med.blogg, breddeformat (3)
Du har noe svært verdifullt i din historie. Noe som kan bli til velsignelse for andre.

For noen av oss blir dette gullet et budskap vi faktisk bygger en tjeneste, kall, eller et firma på. I dette innlegget vil jeg gi deg noen tanker og nøkler som du kan bruke for å se klarere det gullet du bærer på.

Men først en liten historie fra eget liv:

Jeg satt på verandaen en sommerdag for mange år siden. Det var krevende tider og jeg lengtet etter å se gjennombrudd på mange områder i livet. Jeg sa til Gud: Jeg skulle ønske alt i livet vårt var bra, at alle barna hadde det fint, og at jeg kunne dra til varmere strøk og sitte under en palme og skrive bøker. Da hørte jeg Den hellige ånds milde røst: Tone, hva skulle du skrive om da?

Ja, hva skulle jeg skrive om da, om alt bare var bra. Hvem vil ha glansbildehistorier om hvor fint vi har fått livet til. Hvilken hjelp ville det gi mennesker rundt meg? Hvem ville lese om det?

Ingen ønsker å ha krevende ting i livet, men det er der gullet ligger. Gull som kan bli vårt budskap, oppdrag, eller kall til en verden i nød.
Der er tre verktøy du kan bruke for å lete etter gullet i din historie. Det er egentlig tre ulike måter å lete etter det samme på.

1. Vendepunkt. På engelsk er der et uttrykk som heter Pivotal moments. Det er øyeblikk i livet hvor noe dreide. Det var en situasjon, et øyeblikk hvor du fikk se noe, eller tok et valg, et før og etter. I dette øyeblikket ligger der ofte et budskap. Leter du etter flere slike vendepunkt kan man ofte se en rød tråd gjennom dem. Denne rød tråden kan bli ditt budskap. Det oppleves ganske stort når man ser at der er en rød tråd. Det blir som et livsbudskap med visdom og erfaringer du kan gi videre.

2. Gjørmehull. Det andre verktøyer er å se etter hvilket gjørmehull du en gang befant deg i, om dette passer for ditt liv. Og hvordan kom du deg ut av gjørmehullet? Hvilke nøkler, eller åpenbaringer eller hjelp fikk du. Den veien du selv har gått kan hjelpe andre på veien ut av et lignende gjørmehull i livet.

3. Skatter skjult i mørke. Det sterke bibelverset i Jesaja 45 om å finne skatter skjult i mørke, rommer det samme som det jeg har nevnt i de første punktene.
« Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn, Israels Gud.»

Selv om det er vondt å være i mørket, eller se andre være der har Gud lovet oss dyrebare skatter gjemt nettopp der. Våger vi å gi smerten til Gud er han mektig til å vise oss noe dyrebart som vi kan gi videre til mennesker rundt oss.

Versene i 2. kor.1 rommer mye av dette. «Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud.»
Når du har fått dine vendepunkt, tatt avgjørelser som setter en ny kurs, kommet deg videre ved Guds hjelp, sett skattene som lå skjult i mørke, ja da har du en kraftfull historie å dele.

Håper dette kan hjelpe deg om du trenger å gå på skattejakt i eget liv. Skulle du kjenne at det hadde vært godt å få litt hjelp på veien er coaching et supert verktøy for å komme videre. Jeg gir alltid en gratis samtale for at du kan kjenne på om dette er noe for deg. Utover det har jeg en pakke på tre samtaler som stort sett alltid er nok til å få mer klarhet i liv og tjeneste.

Min siste coaching kunde fikk se følgende etter tre samtaler: Jeg kjenner at jeg har fått en fundament i min tjeneste, og det så annerledes ut enn jeg først trodde. Jeg ser også at det jeg trodde var et problem, ikke er det når jeg gjør det Gud ber meg om.
Å finne sin plass
Den kosmiske kampen