Blogg

Bøker

Sosiale medier, breddeformat (1)

Legen som gråt


I dag vil jeg dele et stykke med deg som kanskje skal med i en bok jeg jobber med. Det jeg skriver om skjer i et land i Sør Amerika da vi skulle bli foreldre til vårt fjerde barn. Jeg tenker at budskapet i denne lille historien er at Vårt JA kan få ringvirkninger inn i evigheten. 

Legen tok oss i hendene og møtte øynene våre. Jeg husker at alle barna var helt stille, som om de også skjønte at dette var en hellig stund. Som foreldre var vi nok litt ekstra fokusert og hadde nok bittelit…

Les mer ...