Kraften i et himmelsk passord

Sosiale medier, breddeformat (6)

Jeg stoppet opp ved en kort setning i Markus evangelium her om dagen. Det var ordene «Da lot de dem gå». Jeg ble så fascinert av det som skjedde akkurat i det øyeblikket og det berørte meg så sterkt, at jeg ville dele det med deg. 

De få ordene er nærmest som en liten parentes i den større historien om Jesus inntog i Jerusalem. Det synes så lite, det som skjer, men rommer noe uendelig stort og himmelsk. Ganske snart skal luften fylles av jubel og Hosianna rop og vaiende palmegrener. Men rett før dette skjer ber Jesus to av disiplene om å gå inn i en landsby like ved og hente den berømte eselfolen. Underlig å tenke på at dette eselet, som sto bundet og som ingen hadde sittet på, og som ingen andre enn de lokale visste om, snart skal bli det mest kjente eselet i hele verdenshistorien.

Jesus gir disiplene klare instrukser på hvor de finner dette eselet, og hva de skal si om noen reagerer på at de løser den og tar den med. Da skal de enkelt og greit si: Herren har bruk for den. 

Disiplene gikk av sted og de fant eselet og løste det. Da er det noen som nettopp stusser litt og spør hva de holder på med: Løser dere eselfolen? Disiplene svarer nøyaktig som de hadde fått beskjed om og sier løsenordet: Herren har bruk for den. Og det er da vi leser at de lot dem gå.

Begrepet løsenord er mer brukt på svensk, men betyr noe sånt som et slags passord, noe som åpner opp, gir deg passasje, løser noe. Ja i denne sammenhengen kan vi vel si det er et himmelsk passord. Og det som er så forunderlig er at når slike ord kommer til deg eller inn i en situasjon så må alt annet legge seg. 

I fortellingen i Bibelen kan vi nærmest se for oss at noen i landsbyen skal til å gripe inn. Men så kommer det himmelske løsenordet og eselet får bli med disiplene som det mest naturlige av alt. Ingen stusser på det lenger, ingen protesterer mer. Det er som om himmelen kommer ned og alt blir klart. Selvsagt skal eselet bli med til Herren som trenger det. 

Jeg tror Herren kan sende oss slike løsenord i livet vårt, ord som åpner stengte dører, feier bort all tvil, ord som gir klarhet. Ord som lar det Gud vil skal skje, skje. Gud velsigne deg i dag. Jeg ber om et løsenord, et himmelsk passord, til deg som trenger det.

Ønsker du å sikre deg gratis inspirasjon og påfyll så er det lurt å følge Liv til Ord på epost. Som takk får du en gave. Sjekk denne linken.  

Tone Dalhaug-5
Legen som gråt