• Tone Dalhaug

Hvorfor eller hva?

Når vanskeligheter, utfordringer og triste ting rammer oss er det veldig lett å stille hvorfor spørsmålet. Som kristen er det kanskje enda mer nærliggende å stille spørsmålet, for jeg tror jo på en allmektig Gud, en som ser og som hører. Tvilere, eller kritikere til kristen tro liker også hvorfor spørsmålet. Hvorfor skjer det ulykker og katastrofer hvis det finnes en allmektig Gud? Underforstått , det kan da ikke finnes en god Gud når slike ting skjer.


IMG_0900

Når jeg ser tilbake i eget liv er det enkelt å se de vanskelige tingene i et nytt lys. Mange hvorfor har fått et svar. Ikke på den måten at jeg kan med sikkerhet si at det skjedde fordi…men mer at jeg kan se hva som kom ut av det. Og noe godt har kommet ut av de aller fleste hvorforene mine. Hvorfor får vi ikke barn? hvorfor mistet jeg den jobben? Hvorfor har vi disse utfordringene. Hvorfor ble det slik…Nå kan jeg se hva som kom ut av det. Vi fikk ikke biologiske barn, men vi fikk adoptere fire vakre skatter som har gitt oss så mye og som gir meg tårer bare jeg tenker på alt vi har erfart, lært, grått, ledd og opplevd gjennom dette. Gud har lært oss store ting. Sannheter og erfaringer som forberedte oss for nye ting, og som fikk meg til å våge å ta steget ut i min gudgitte drøm på det rette tidspunktet. Tap av den faste inntekten brakte først bare tårer når jeg fikk vite at jeg ikke hadde jobb lenger, men så ble det veien inn i det jeg gjør i dag.

Jeg tror ikke nødvendigvis ting skjer for at vi skal kunne oppleve et hva. For vår del har likevel noen av disse erfaringene vært viktige for å kunne gå videre i livet på en god måte.

I dag står vi også i vanskelige situasjoner og har utfordringer. Vi har mange hva spørsmål, som ikke har fått et svar ennå. Likevel, jeg vil jeg trene på å stille flere Hva spørsmål, enn Hvorfor spørsmål. Hva kan Gud få ut av dette tro, hva vil skapes gjennom denne erfaringen.

Det som er sikkert er at Gud er mektig til å skape noe ut av det vanskelige om vi lar ham. Kanskje tar det lang tid å se det, men jeg tror det vil komme. Vi lever i en verden med smerte, sorg, sykdom og nød. Men hva kan vi gjøre, hva kan skapes rett foran øynene våre. Vi lever også i en verden med latter, følelser, gleder, smil. Hva kan skapes med det?

Hilsen Tone Dalhaug – Journalist, coach og inspirator.

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle