Kjøpsbetingelser

Vilkår og kjøpsbetingelser for nettkurs og andre produkter fra Liv til Ord.

Innledning.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Kjøps og bruksavtalen.

Avtalen består av salgsbetingelsene gitt her, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår så fremt det ikke strider mot lovgivningen. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere – se www.lovdata.no

Angrefrist.

Jeg ønsker at du skal være 100% fornøyd og følger selvsagt angrefristloven, som du kan lese mer om på lovdata.no. Du har 14 dagers angrerett på kjøpet uansett grunn. De 2 ukene (14 dagene) teller fra dagen kjøpet ble gjennomført. Om du benytter deg av angrefristen, så har du pengene tilbake innen ca.1 uke fra datoen du gav beskjed skriftlig på e-post til post@livtilord.com.Tilgang til kurset fjernes fra samme dag som skriftlig angrerett via epost benyttes.

Betaling.

Det aksepteres alle vanlige kreditt og debit kort gjennom vår Simplero plattform. Simplero bruker Stripe som betalingsløsning. Du vil etter gjennomført betaling og påmelding motta en kvittering som følger formkravene til salgsbilag. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) systemer.

Opphavsrett og Copyright.

Opphavsrett til innhold tilhører Liv til Ord og alle rettigheter er beskyttet. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre til eget formål det materiale som finnes i bøker, nettkurs og inni kursportalene. 

Betingelser og tilgang ved kjøp av nettkurs.

Ved kjøp av nettkurs har du tilgang til kursportalen så lenge du måtte ønske det. Det vil si så lenge Liv til Ord er operativt og gjennomfører dette kurset, så har du tilgang. Vi garanterer at nettkursene er åpne og tilgjengelige i minimum ett år fra kjøpsdato. Du har mulighet til å starte kurset på nytt så mange ganger du vil så lenge kurset eksisterer på nett. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder er ikke tillat.

Liv til Ord sine nettkurs er personlige nettkurs som du mottar brukernavn og passord til ved betaling. Kurset gjelder kun en deltaker og det forutsettes at brukertilgang på kursportal ikke deles med andre. Denne avtalen kan heller ikke overdras til en annen part. Unntaket er serien Skapt for en hensikt som kan brukes til bibelgrupper eller i samtalegrupper. Passord og brukernavn skal heller ikke her deles ut til alle deltakerne, men av den som har betalt for kurset og leder samtalene. Kjøpssummen kan deles på antall deltakere.

Anonymitet.

I utgangspunktet benytter ikke Liv til Ord seg av chatteforum inne i kursportalene, men dersom det skulle skje ved fremtidige kurs så er det selvsagt 100% taushetsbelagt. Det er også taushetsbelagt rundt hvem som tar kursene hos Liv til ord. Gjensidig avtale om taushetsplikt er en selvfølge og brudd på dette kan føre til utestengelse fra kursene. 

Garanti.

Garanti som gis av Liv til Ord gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter gjeldene lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon for eksempel.

 

Kontakt.

 

Ta gjerne kontakt med Liv til Ord v/Tone Dalhaug dersom du lurer på noe! 

E-post: post@livtilord.com

Adresse: Liv til Ord v/Tone Dalhaug, Hørdalsveien 46B, 3239 - Sandefjord.

Kjøpsbetingelser vil reguleres og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.